اعتراض به اعدام های نوزده اردی بهشت در برلین/ به همراه تصویر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردی بهشت ماه، در برلین تظاهراتی در اعتراض به اعدام ٥ زندانی سیاسی، و علیه اعدام و سرکوب با شرکت بیش از٥٠٠ نفربرگزار شد.

به گزارش اخبار روز، تعداد زیادی پلیس درخیابان منتهی به سفارت و در مقابل آن در حالیکه سگ های تربیت شده ی خود را در دست داشتند، مستقر بودند و در تمام طول تظاهرات پلیس از تظاهرکنندگان فیلم برداری می کرد.

شرکت کنندگان در تظاهرات با شعارهای "قطع فوری احکام اعدام" "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و ... به فارسی و آلمانی اعتراض خود را نسبت به جنایت اعدام ابراز نمودند.

گفتنی است در این تجمع نامه ی فرزاد کمانگر به شاگردانش نیز قرائت شد.

در این تجمع یک مرد به اتهام "وارد کردن خسارت به اموال پلیس" و یک خانم شرکت کننده هم بعلت پوشاندن چهره خود که در آلمان ممنوع می باشد، دستگیر شدند که با اعتراض جمع روبرو شد. هر دوی آنان پس از نیم ساعت آزاد شدند.