اعتراض به برخورد ایران با فعالان کارگری و اعدام فرزاد کمانگر، در کنفرانس سازمان بین المللی کار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

روز دوم ژوئن در دقایق آغازین کنفرانس سالانه ی سازمان جهانی کار در ژنو چند تن از فعالین کارگری ایران در پشت تریبون قرار گرفتند  و خواهان اخراج جمهوری اسلامی ایران که همواره زندانیان سیاسی را اعدام کرده است، شدند. اینان عکس هایی از فرزاد کامنگر معلم کرد اعدامی را درد ست داشتند. بیش از 5 هزار نفر از نمایندگان کشور های مختلف  در این کنفرانس حضور داشتند. این حرکت از سوی بسیاری از کشور ها و خبرنگاران مورد استقبال واقع شد.

تعدادی از فعالین کارگری در اجلاس سالانه ی کار شرکت جستند و لحظاتی پس از افتتاح کنفرانس در سن هیئت رئیسه کنفرانس قرار گرفتند و در حالیکه عکس فرزاد کمانگر و پوستری از اسانلو و مددی در پشت میله های زندان در دست داشتند٬ حدود سه دقیقه به ایراد سخنان و شعارهایی بر ضد اعمال جمهوری اسلامی که همراه حقوق کارگران را پایمان می کند پرداختند. بهرام سروشاز یکی  از فعالین کارگری که در این جلسه حضور پیدا کرده بود پشت تریبون رفت و اعلام کرد که قاتلین فرزاد کمانگر اینجا هستند آنها را بیرون کنید. این حرکت با استقبال گرم نمایندگان و خبرنگاران مواجه شد. حاضرین با شنیدن سخنرانی کوتاه بهرام سروش که بلافاصله توسط مسئولین کنفرانس از پشت تریبون کنار زده شد و شعارهائی که دیگر فعالین سر داده بودند٬ شروع به دست زدن کردند و بویژه نمایندگان ایتالیا از جای خود برخاستند و حمایت خود را نشان دادند.

پس از آنکه این افراد توسط نیرو های امنیتی این چند نفر را از صحنه دور کردند ٬ کنفرانس برنامه های عادی خود را آغاز کرد اما نیم ساعت بعد شهناز مرتب با پلاکارد چندین متری بزرگی که روی آن نوشته بود: "رژیمی که فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را اعدام میکند نباید در سازمان جهانی کار حضور داشته باشد٬ جمهوری اسلامی از آی ال او اخراج" را از جایگاه خبرنگاران به پائین آویزان کرد که مورد توجه هزاران نفر از حاضرین کنفرانس قرار گرفت.