متن خواندني مصاحبه وکيل مدافع فرزاد کمانگر با تلويزيون نوروز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر در گفتگوي تلفني با‌ ‌تلويزيون نوروز گفت :
فرزاد کمانگر علا يرغم شکنجه‌ زياد هنوز به ‌هيچ يک از اتهامات وارده ‌اعتراف نکرده ‌است ، صدور حکم  اعدام  براي وي حتي بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز بوده است وي از جوامع بين المللي خواست براي آزادي فرزاد کمانگر تلاش کنند .
خليل بهراميان گفت : همان  موقع که‌ پjustify"> خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر در گفتگوي تلفني با‌ ‌تلويزيون نوروز گفت :
فرزاد کمانگر علا يرغم شکنجه‌ زياد هنوز به ‌هيچ يک از اتهامات وارده ‌اعتراف نکرده ‌است ، صدور حکم  اعدام  براي وي حتي بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز بوده است وي از جوامع بين المللي خواست براي آزادي فرزاد کمانگر تلاش کنند .
خليل بهراميان گفت : همان  موقع که‌ پرونده‌فرزاد کمانگر را مطالعه ‌کردم برايم روشن شد که‌ فرزاد بي گناه است و هييچ اتهامي بر وي وارد نيست در واقع بايد آزاد ميشد .محاکمه‌فرزاد بر خلاف قوانين ، علني نبود. من انتقاد کردم و گفتم که‌اين  دادگاه با‌قوانين  منافات دارد  حتي دادگاه غير قا نوني بوده‌است  فقط 5تا  6 دقيقه‌طول کشيده‌است رئيس دادگاه حتي اجازه‌دفاع هم به‌ ما نداد.
به‌من کاغذ سفيدي دادند از من خواستند که‌ بنويسم ، من اينکار را نکردام  درهمان  لحظه ‌حکم  اعدام  وي را  صادر کرد ،من اين  حکم را قبول نکردم و شکايتم را  به‌دادستان کل کشور بردم از انها خواستم حکم اعدام  فرزاد را لغو و وي را ازاد کنند چرا که‌ وي بي گناه است انتظار من از  جامعه‌بين المللي اين است که‌اجازه ‌ندهند  جان  شخصي بي گناهي را از وي بگيرند .