گفتگوي بوديل سيبالوس نماينده پارلمان سوئد در مورد فرزاد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تلاشها همچنان براي ابطال حکم اعدام فرزاد کمانگر ادامه‌دارد.

بوديل سيبالوس عضو پارلمان حزب سبز در سوئد، در رابطه ‌با وضعيت فرزاد کمانگر نامه‌اي براي سازمان عفو بين الملل ارسال کرد.
بوديل در مصاحبه‌اي با تلويزوين نوروز چنين گفت، در مورد فعال مدني فرزاد کمانگر، نامه‌اي به ‌سازمان عفو بين الملل در سوئد نوشته‌ام، همچنان گروهي در پارلمان سوئد به ‌نام گروه‌ ئيمر وجود دارد، که ‌در آن گروه‌ نماينده همه‌ حزبهاي داخل پارلمان کار ميکنند.
هر ماه ‌يک بار جلسه‌اي برگزار ميشود، در اين جلسه‌، هر بار نامه‌اي درخواستي به‌ کشورها، در مورد فردي نوشته‌ميشود.در اين نامه ‌ابطال حکم مرگ فردي را در خواست ميکنيم.
هم اکنون نيز طي نامه‌اي پرونده‌ فرزاد کمانگر را به سازمان عفو بين الملل فرستاده ايم ‌،و در صورت تاييد پرونده‌از طرف آنان، پرونده ‌را به‌جلسه ‌ئيمر برده‌ و نامه‌ را به پيوست ليستي براي امضا نمودن آن در داخل پارلمان سوئد پخش خواهيم کرد.‌
در اين ليست از  اعضاي پارلمان درخواست مي شود که‌ زير ليست را امضا نمايند، بعدا اين ليست براي ‌رئيس جمهوري ايران فرستاده‌ مي شود، و از او درخواست ميشود که‌ حکم اعدام فرزاد کمانگر را ابطال کند.
همچنين بوديل گفت در صورتي که جمع آوري اسمها و امضاها به تاخير بينجامد، ما خود، (حزب سبز سوئد) درخواست ابطال حکم فرزاد را براي احمدي نژاد ميفرستيم.