اتحاديه اروپا اعدام های نوزده اردی بهشت را شديداً محكوم كرد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اتحاديه اروپا اعدام سبعانه پنج زندانى سياسى در نوزدهم اردی بهشت را به شدت محكوم كرد و خواهان لغو اعدام دو زندانى سياسى به نام هاى زينب جلاليان و حسين خضرى شد.

بر همین اساس كاترين اشتون گفت اتحاديه اروپا اعدام های اخیر 5 نفر را ”شديدا محكوم مىكند“.

خبرگزارى فرانسه با مخابره اين خبر افزود: در بيانيه كاترين اشتون گفته شده است ”اتحاديه اروپا اعدامهاى صورت گرفته، شيرين علم هولى، فرزاد كمانگر، على حيدريان، فرهاد وكيلى و مهدى اسلاميان در 9 مه 2010 در زندان اوين را شديدا محكوم مىكند“ .

كاترين اشتون تأكيد كرد اتحاديه اروپا ”به‌طور عميقى نگران احكام مكرر اعدام، صادر شده در رابطه با اقليتها و افرادى مىباشد كه در تظاهراتهاى بعد از انتخابات در ايران شركت داشتند،“ …

وى هم‌چنين از رژيم ايران خواست تا ”براى زينب جلاليان و حسين خضرى كه در حال حاضر در زندان در انتظار اعدام هستند… . مجازاتهاى ديگرى را در نظر بگيرد“ .

 

خبرگزارى فرانسه افزود: اين فراخوان بعد از اعدام 5 فعال مبارز، در روز يكشنبه كه براى جرم مشابهى حلق آويز شدند مطرح گرديده است.