نامه اعتراضی اتحادیه کارگران پست کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

جمعی از کارگران اتحادیه پست کانادا، در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نامه نوشته اند.

 

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

خیابان فلسطین، تقاطع آذربایجان

dr-ahmadinejad@president.ir

آقای عزیز،

به نمایندگی از ۵۴ هزار عضو اتحادیه کارگران پست در سراسر کانادا اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر را توسط جمهوری اسلامی ایران قویا محکوم می کنم.

جمهوری اسلامی ایران، کارگر آموزش و پرورش، معلم و فعال حقوق بشر، فرزاد کمانگر، و چهار زندانی سیاسی دیگر را در مه ۲۰۱۰ اعدام کرده است. طبق آخرین گزارشات، آقای فرزاد کمانگر، آقای علی حیدریان، آقای فرهاد وکیلی، خانم شیرین علم هولی و آقای مهدی اسلامیان همگی در یک روز اعدام شده اند. نه وکلا و نه خانواده های این زندانیان از از اعدامها آنها با خبر شده بودند.

اتحادیه کارگران پست کانادا این حملات مداوم علیه حقوق کارگری و انسانی در ایران را محکوم میکند. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، و کارگران و دانشجویان در بند هستیم.

اتحادیه کارگران پست کانادا از دولت ایران می خواهد که حقوق کارگری و انسانی، ازجمله آزادی بیان و ابراز وجود و نیز حق تشکل، تجمع و اعتراض، را کاملا محترم شمرد. ما از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که تعقیب و اذیت و آزار فعالین کارگری و حقوق انسانی و سازمانهای سیاسی و عدالت اجتماعی را متوقف کند و مانع فعالیتهای آنان نگردد. هیچ کس نباید نباید بخاطر انجام ابتدایی ترین حقوق انسانی خود مورد اذیت و آزار، حبس و خشونت قرار بگیرد. شکنجه و اعدام باید فورا متوقف گردد.

دنیس لیمیلین.

رئیس کشوری، اتحادیه کارگران پست کانادا

۱۳ مه