یادداشت ها و مقالات

چرا حكم فرزاد كمانگر دوباره اعلام شده است؟ / مقاله يک معلم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

فرزاد کمانگر معلم وفعال حقوق بشر همچنان در بند است.با اعلام حکم اعدام و نگراني فزايندهاي بين همکاران فرهنگي او ايجاد شده است.اين جو وحشت تا بحال ادامه داشته است وهنوز پاسخي به درخواست معلمان و جامعه جهاني نسبت به ازادي او دريافت نشده است وسازمانهاي حقوق بشري نيز تاکنون نتوانسته اند پاسخ خوشحال کننده اي را ار قوه قضاييه ايران دريافت نمايند.

ادامه مطلب...
 

نامه فرهنگيان سقز در حمايت از فرزاد کمانگر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

به نام آزادي ورهائي
مردم آزاديخواه ايران و کردستان همچنان که اطلاع داريد معلم دلسوز  و مبارز کرد ، همکار انساندوستمان فرزاد کمانگر بدون هيج گونه مدرک وجرمي در پرونده اش از سال 85 در زندان بسر مي برد وزير سخت ترين شکنجه هاي روحي وجسمي قرار گرفته است و همچنين در يک دادگاه فرمايشي 7 دقيقه اي حکم اعدام براي وي صادر گرديده و از زمان صدور حکم تا به حال نيز هميشه در زندان هاي محوف ودر  تک سلولي هاي وخشتناک زير شديد ترين شکنجه ها قرار گرفته است.

ادامه مطلب...
 

روزهاي تلخ / نوشته اي از شاهد علوي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

ماموران زندان اوين دوشنبه شب 4 آذر فرزاد کمانگر را از سلول خود در بند 209 زندان به بند ديگري منتقل مي‌کنند. قرار است اجراي احکام زندان اوين سحرگاه چهارشنبه حکم اعدام تعدادي از محکومين به اعدام را اجرا کند. ماموران منتقل کننده فرزاد نيز در حين انتقال توام با ضرب و شتم او با گفتن کلماتي همچون "شهيد" به شيوه‌اي تمسخرآميز فرزاد را خطاب قرار داده و به عمد هم‌سلوليهاي او را که روز بعد از آن با خانواده‌هاي خود ملاقات دارند از قصد احتمالي مسئولين زندان براي اجراي حکم اعدام فرزاد آگاه مي‌کنند. هدف تست کردن واکنش افکار عمومي به شنيدن خبر "احتمال اجراي حکم اعدام فرزاد کمانگر" است. خبر سريعا منتشر شده و زنجيره واکنش‌هايي را به دنبال دارد: بروز درگيريهاي پراکنده در شهر کامياران بين مردم و نيروهاي امنيتي، اعلام تصميم کاروان حجاج اعزامي از اين شهرستان دال بر انصراف از تشرف به حج در اين شرايط و موج گسترده واکنش منفي افراد و سازمانهاي مختلف به اين احتمال تلخ. اجازه ملاقات وکيل فرزاد با او، تماس تلفني با خانواده و انتقال دوباره فرزاد به بند 209 و سلول قبلي، پيامد اين واکنش‌ها بوده است، اين تنها يک فرضيه است.

ادامه مطلب...
 

نامه شيرکوجهاني به فرزاد ، آموزگار عشق و آزادگي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

نامه‌اي کوتاه به‌آموزگار عشق و آزاده‌گي

_ رنج در ميان رگهاي قلب تو مي تپد و تو نيز در ميان قلبهاي آزاديخواهان... _زنده‌ايم، اما محدود. ما فکر ميکنيم که‌آزاديم ! اما در قفس اجتماع دروغين، در قفس افکار  محدودمان، سر به‌زير انداخته‌و به‌به‌دنبال زندگي خويشيم !
ما کيستيم ؟! آه که‌ما مردمان، جز مردگان متحرک حقيري بيش نيستيم و چه‌ميدانيم که‌حقيقت، زندگي و آزادي يعني چه‌؟!
اما تو اي فرزند رهايي، فرزاد.
اي عاشق گلهاي روييده‌در دامان شاهو، اي دوستدار کودکان فقير روستاهاي کامياران، اي معلم آزادي، اي گئوماد ( 1 )، آخرين درسي که‌در زندان به‌ ما داداي، مقاومت بود.

ادامه مطلب...
 

نامه کژال از هلند به فرزاد کمانگر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

شنيدم بازهم بندي بند 209 شدي
نميدانم نامه‌ام را با چه کلمه‌اي آغاز کنم ..... با يه سلام ساده چطوري؟
سلام‌اي هموطن، سلام‌اي هم زبانم، سلام همدردم ، فرزندم، برادرم، عشقم ،....سلام فرزادم ، سلام گل محمد دورانم، سلام اينجه ممدم ، شاهين ه  شاهو و دالهو يم ،....
نميشناسمت  ولي‌ ميدانم که خوبي‌  ،چرا؟ بگذر برايت بگويم

ادامه مطلب...
 
صفحه 9 از 15