مواضع و بیانیه ها

اعتراض تشکلات و اتحاديه هاي پاکستاني به جمهوري اسلامي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دو نامه اعتراضى از فدراسيون اتحاديه هاى كارگرى سراسر پاكستان، سازمان زنان كارگر و كنفدراسيون كارگران پاكستان-پنجاب خطاب به مسئولين جمهورى اسلامى از جمله خامنه اى، احمدى نژاد و شاهرودى ارسال شده است. ترجمه نامه اعتراضى فدراسيون اتحاديه هاى كارگرى سراسر پاكستان و سازمان زنان كارگر را در زير مشاهده مى نماييد(توضيح از مترجم).

ادامه مطلب...
 

اعتراض نامه اتحاديه كارگران پست كانادا به جمهورى اسلامى ايران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اعتراض نامه اتحاديه كارگران پست كانادا به جمهورى اسلامى ايران

در ارتباط با دستگيرى و سركوب فعالين كارگرى در ايران

7 ژانويه 2009

آيت الله سيد على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى

محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران

ادامه مطلب...
 

نامه سرگشاده كميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه به رييس قوه قضاييه در خصوص فرزاد كمانگر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

كميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه در خصوص وضعيت فرزاد كمانگر، معلم كرد كه به اعدام محكوم شده است، در نامه‌اي سرگشاده به آيت الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه، خواستار توقف اجراي حكم نامبرده و فراهم آمدن مقدمات اعاده دادرسي و تشکيل جلسه رسيدگي با تضمينات عادلانه شده است.

ادامه مطلب...
 

بيانيه سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران وحومه در حمايت از فرزاد کمانگر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تشکلات مدافع حقوق بشر همچنان از قطعي بودن حکم اعدام فرزاد کمانگر و خطري که جان اين معلم و فعال صنفي را تهديد ميکنند گزارش مي دهند.
نظر به گزارشات فوق وگفته هاي  وکيل آقاي کمانگر مبني بر فقدان اسناد و ادله در پرونده اي که آقاي کمانگر به اعدام محکوم گرديد ، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه ضمن محکوم نمودن اين محکوميت غير حقوقي ، خواست خود را مبني بر آزادي آقاي فرزاد کمانگر يا رسيدگي علني و منصفانه بر پايه قوانين و مقاوله نامه هاي مربوطه اعلام مي نمايد.

ادامه مطلب...
 

جبهه ملي ايران : برخورد با فرزاد کمانگر مثال بارز بيدادگري

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

جبهه ملي ايران با انتشار بيانيه اي نسبت به حبس، اعدام و محروم از تحصيل شدن صدها دانشجو اعتراض کرده است. متن اين بيانيه اي به شرح زير است :
در دهه شصت، با زنداني کردن دهها هزار نفر و کشتن بيش از ده هزار نفر، بقاي حکومت براي مدتي تضمين شد. در دهه هفتاد تداوم زنداني کردن ها و قتل هاي زنجيره اي جوي از وحشت و ارعاب بوجود آورد که حاکميت را براي چند سال ديگر در جاي خود نگه داشت. و اکنون که در دهه هشتاد هستيم، زنداني کردن هزاران ناراضي سياسي و عقيدتي و اعدام صدها نفر بيرون از روند قانوني و شفافيت قضايي، ديگر تضمين دوام اين حاکميت نيست؟

ادامه مطلب...
 
صفحه 9 از 20