مصاحبه با دکتر خليل بهراميان وکيل مدافع فرزاد کمانگر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

ادامه بازداشت فرزاد کمانگر در بند 209 قانوني نيست
طي آخرين حکم صادره از ديوان عالي در تاريخ 21 تير ماه 1387 فرزاد کمانگر به اعدام محکوم شد،حکم صادره با واکنش شديد مجامع جهاني حقوق بشر و اتحاديه معلمان و آموزگاران سراسر دنيا مواجه شده است. اتهام وارده به وي، عضويت دربرخي احزاب کردي مي باشد ،که بارها از سوي او رد شده است.
آنچه در زير مي خوانيد گفتگوي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران پيرامون آخرين وضعيت فرزاد کمانگر، دبير و فعال حقوق بشر با دکتر خليل بهراميان، وکيل مدافع وي مي باشد که هم اکنون در بند امنيتي 209 زندان اوين به سر مي برد.
- دکتر بهراميان وضعيت پرونده فرزاد کمانگر در چه مرحله اي است؟
تحت پيگرد است و از جهات قانوني اقدامات قانوني را انجام مي دهيم و پيگيري مي کنيم.
-آيا شما از زمان انتقال فرزاد کمانگر به بند 209 زندان اوين با ايشان ملاقاتي داشتيد؟
يک بار ملاقات داشتم، البته ديدار در حضور ماموران اطلاعاتي انجام پذيرفت.
-وضعيت روحي و جسمي ايشان را چگونه ارزيابي کرديد؟
اصولا هيچ زنداني در وضعيت روحي و جسمي مناسب قرار نخواهد داشت، زيرا زنداني است، وضعيت مناسب زماني است که آزاد باشد و بتواند حداقل شرايط و نيازهاي زندگي را داشته باشد، وقتي انساني در حصار و بند قرار مي گيرد، وضعيتش مناسب نيست و نمي تواند باشد. اما وضعيت نسبي ايشان مناسب بود. با توجه به شکنجه هايي که آقاي کمانگر اذعان مي کنند در زندان کرمانشاه شده است ، از لحاظ عصبي دچار مشکلاتي شد. ايشان از جامعه به دور هستند که اين عامل مضاعف شده است و به همين دليل نمي تواند به حالت اوليه و شرايط عادي برگردد ، زماني وضعيت ايشان مناسب محسوب مي شود که اين فرد بي گناهيش اعلام و آزاد شوند و به سر کار بروند و زندگي روزانه خود را داشته باشند. وقتي دربند است مطمئنا فشارهاي زيادي بر ايشان وارد مي شود.
-آيا تداوم بازداشت آقاي کمانگر در بند امنيتي 209 اوين مطابق قانون است؟
بحثم من اين نيست که آيا بند 209 يک نوع زندان منطبق با قانون است ،گويا ايشان رابه بند 209 منتقل کردند تا وضعيت رفتاري ايشان را بررسي کنند و ببينند آيا در رابطه با عضويت در احزاب کرد اقدامي کرده است يا خير ؟ اما تمام بحث من در اين است که ايشان در هيچ حزبي که مغاير با نظام باشد عضو و حتي سمپات هم نبود، فرزاد يک دبيرآموزش و پرورش و فعال حقوق بشر مي باشد و هيچ کاري خلاف قانون انجام نداد .اما اين که مطابق با قانون ايشان را در بند 209 نگهداري مي کنند؟ من جواب مي دهم خير مطابق با قانون نيست، ايشان بايد به بند عمومي فرستاده شود، و مانند هر زنداني ديگر از حداقل امکانات برخوردار باشند، و بتوانند از امکانات آن بند استفاده کنند.
-اخباري در رابطه با اعتصاب غذاي آقاي کمانگر در بند 209 اوين منتشر شد، اين اخبار تا چه حد صحت دارد؟
ايشان از زماني که به بند 209 منتقل شدند هيچ اعتصاب غذايي انجام نداده اند.
-مردم و فعالان حقوق بشر از چه ابزارهاي قانوني براي اعتراض به حکم فرزاد کمانگر برخوردار هستند ؟
اين ديگر دست خود فعالان حقوق بشر است و من نمي توانم تجويزي ونظري در اين زمينه داشته باشم. فعالان حقوق بشر فعاليتشان مشخص است، تلاشي است براي حفظ حرمت و شخصيت انساني.