افشاي يك راز بزرگ در باره ي پرونده ي فرزاد كمانگر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

كانون صنفي معلمان ايران(تهران)
روز پنج شنبه مورخه ي 5 ديماه 1387 آقاي فرزاد كمانگر معلمي كه با حكم اعدام روبرو شده است،از بند 209 زندان اوين به زندان رجايي شهر كرج منتقل شد. به همين خاطر با آقاي خليل بهراميان وكيل ايشان تماس گرفتيم، تا كم وكيف ماجرا را از زبان ايشان بشنويم، آقاي بهراميان در اين باره گفت: طي قراردادي غير انساني بين يكي از وكلاي دادگستري استان كردستان و خانواده ي يكي از متهمان همين پرونده كه حكم اعدامش صادر شده بود، مقرر شد كه اين وكيل درقبال آزادي متهم مذكورو جايگزين كردن فرزاد كمانگر 500،000،000ريال برابر با 50ميليون تومان دريافت كند.اما متاسفانه حكم اعدام اين فرد به اجرا در آمد،سپس خانواده ي متهم براي پس گرفتن پول خود به وكيل مذكور مراجعه نمودند، اين وكيل كه گويا قبلا رئيس دادسراي يكي از شهرستانهاي استان كردستان بوده است،از برگرداندن مبلغ ياد شده خود داري كرده است،خانواده ي فرد اعدام شده احتمالا به رئيس قوه ي قضاييه وسپس وزير اطلاعات مراجعه كرده و از اين وكيل شكايت نموده و اصل ماجرا را افشا نموده اند،ودرخواست پيگيري نموده اند.

آقاي بهراميان در ادامه افزود: من درپي كشف دقيق تر اين راز هستم وتا كشف هويت اين وكيل و سلب صلاحيت وكالتي وي به كمك كانون وكلاي دادگستري وتيم اطلاعاتي جديد رسيدگي به اين پرونده وروشن شدن هرچه بيشتر حق و حقيقت در نتيجه لغو حكم اعدام فرزاد كمانگركارم را ادامه خواهم داد.

آقاي بهراميان در پاسخ به اين پرسش پس علت انتقال وي به زندان رجايي شهر چه بوده است؟ گفت: تيم اطلاعاتي جديد رسيدگي به اين پرونده تاكنون بيشترين تلاش خود را براي جلوگيري از اعدام فرزاد كمانگر به كاربرده است. اما اينكه چرا او را به زندان رجايي شهر فرستاده اند،براي من هم جاي شگفتي است،در حاليكه بايد پس از افشاي اين راز وگزارش به رئيس قوه ي قضائيه فرزاد كمانگر به خاطر روشن شدن بي گناهي اش آزاد مي شد.به هرحال من تا رسيدن به نتيجه نهايي همه ي توان خودم را به كار خواهم گرفت.