بازخوانی نامه‌ی بابا آب داد!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

بازخوانی نامه بابا آب داد!، نامه ای از فرزاد کمانگر معلم اعدامی خطاب به دانش آمورانش با دکلمه یکی از همکارانش در ایران در سومین سالگرد اعدام وی در اینجا می توانید بشنوید. هم چنین متن این نامه را نیز در اینجا مشاهده کنید.